Koturaljkaški savez

Ovo je službena stranica
Koturaljkaškog saveza Hrvatske
i Zagrebačkog koturaljkaškog saveza.

AUTOR

Upis u srednju školu

U skladu sa uputama SDUŠ-a objavljujemo preliminarnu rang listu kandidata koji su se prijavili za upis u sportska odjeljenja.

Klikni na donji link da se otvori preliminarna rang lista

2020-SSupis-obrazac i rang lista

Kalendar aktivnsti vezanih za upis u srednje škole

Prijava učenika koji se upisuju u razredne odjele za športaše (vrijedi za ljetni i jesenski upisni rok) u školskoj godini 2020./2021.

Opis postupaka Datum
Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u 1.6. – 8.6.2020.
Središnji državni ured za šport šalje nerangirane liste kandidata po sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista po sportovima 9.6.2020.
Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti 10.6. – 18.6.2020.
Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste 19.6.2020.
Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci…)

Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste

19.6. – 25.6.2020.
Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Središnjem državnom uredu za šport 26.6.2020.
Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma 26.6. – 29.6.2020.