AUTOR

Rolanje
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Stegovna komisija

U stegovnom postupku protiv Gordana Tomšić, donesene su stegovne mjere protiv Gordana, Marte i Katarine Tomšić.

 

ODLUKA stegovne komisjie