Koturaljkaški savez

Ovo je službena stranica
Koturaljkaškog saveza Hrvatske
i Zagrebačkog koturaljkaškog saveza.

AUTOR

Sport ima mali utjecaj na širenje COVID virusa

Utjecaj COVID-19 virusa na naše društvo je veliko i ne zapamćeno u novijoj ljudskoj povijesti. Promjene su brze i s nepredvidivim posljedicama na društvo i pojedinca, kako u fizičkom, tako i u psihološkom smislu. Posljedice COVID-a na psihičko zdravlje možda su još izraženije i daleko veće nego posljedice COVID-a po fizičko zdravlje gledajući cjelokupnu populaciju. Brojne su prednosti bavljenja sportom, odnosno rekreacijom, kako za opće fizičko zdravlje, tako i za psihičko zdravlje svih generacija

Stara poslovica kaže „U zdravom tijelu zdrav duh.“

U cilju sigurnog odvijanja sportskog treninga i natjecanja napravljene su dvije kvalitetne studije. Ovdje bi se referirao na najnoviju koju je objavio Univerzitet Wisconsin, u suradnji s Wisconsin Intercollegiate Athletic Association (WIAA). Oni su ustanovili da zatvaranje i prekid sportskih natjecanja koje je bilo tijekom proljeća u njihovoj državi ima negativan učinak na fizičko i psihičko zdravlje adolescenata (uzrast od 14 do 17 godina). Prikupili su i obradili podatke o COVID incidentima na populaciji srednje školskog sporta u njihovoj državi (Wisconsin, USA, centralno-sjeverna, ispod Velikih jezera, populacija 5,8 mil).

Tijekom svibnja 2020. napravili su studiju na populaciji od 13.000 sportaša adolescenata (u daljnjem tekstu sportaši) vezano uz prekidanje sportskih natjecanja i zatvaranje škola na njihove fizičko i psihičko zdravlje. Prije 2020. samo 10% sportaša je izjavilo da imaju simptome depresije, a nakon zatvaranja takve simptome prijavilo je 33%, dok na nivou USA čak 38%. Nadalje čak 50% sportaša se je prestalo baviti sportom.

Studija je obuhvatila 207 srednjih škola, 30.000 sportaša, 16.000 treninga i 4.000 sportskih natjecanja u periodu od 6.9.-3.10.2020.

271 slučajeva COVID-a pozitivnih sportaša bilo je prijavljeno, ali niti jedan slučaj nije zahtijevao hospitalizaciju niti se dogodio smrtni slučaj.

Samo 1 slučaj transmisije povezan je s bavljenjem sportom ili manje od 0,5%.

Transmisija u 55% slučajeva dogodila se unutar kućanstva, 40% društveni kontakt, 2,4% školski kontakt (nepovezan sa sportom), i za 29% slučajeva nije utvrđeno način prijenosa.

Sve škole imaju protokole za sprječavanje širenja COVID virusa.

Zaključak je da bavljenje srednje školskim sportom u Wisconsinu NE predstavlja povećani rizik za širenje virusa. Statistički gledano ukupni broj slučajeva je manji nego za istu populaciju na nivou države Wisconsin, (0,000320 prema 0,000370)

Autori se nadaju da su svojim radom i informacija pridonijeli raspravi o rizicima i prednostima bavljenja sportom među mladima, te napominju da ovi podaci mogu varirati od zemlje do zemlje i ovisiti o starosti populacije. Nadalje pozivaju i druge autore da njihova istraživanje i metode primjene i na drugoj populaciji sportaša kako bi imali cjelovitu sliku o transmisiji COVID virusa među populacijom sportaša.

IZVOR:  www.refeere.com / https://www.referee.com/category/news/

WI-HS-Sports-COVID-19-Summary