Koturaljkaški savez

Ovo je službena stranica
Koturaljkaškog saveza Hrvatske
i Zagrebačkog koturaljkaškog saveza.

AUTOR

Prijenos težine

Prijenos težine je najteži koncept u rolanju za usvojiti. To je lateralni (bočni) prijenos težine s jedne noge na drugu. Dok kod hodanja i trčanja prijenos težine odvija se u smjeru kretanja, kod rolanja odgurujemo se u stranu da bi se kretali prema naprijed.

Faza rolanja (eng. glide) odvija se dok održavamo ravnotežu na jednoj roli. Za to vrijeme traje odguravanje drugom nogom. U trenutku kad završi odguravanje jednom nogom trebamo jedno vrijeme u cijelosti biti na jednoj roli.  Nakon što drugu rolu spustimo na podlogu, treba ponoviti sve isto samo na drugoj roli.

Da bi mogli održavati ravnotežu na jednoj roli, treba prebaciti težinu na stajnu rolu. Kompleksnost elementa prebacivanja težine sastoji se u održavanju ravnoteže dok se težina prebacivanje s jedne na drugu rolu. Upravo ova vještina prebacivanje težine s jedne na drugu rolu daje onu tečnost i kako se kaže lijepo rolanje. Ova vještina je razlika između početnika i naprednog rolera.

 

Vježba za prijenos težine kod kuće. Pripremite štopericu (app interval trening)

Stanite ispred ogledala i probajte zauzeti ispravni

osnovni stav, ispružite jednu nogu u stranu tako da su vrhovi prstiju poravnati, a stopala paralelno i okrenuta prema naprijed. Odgurnite se od stajne noge i u cijelosti prebacite težinu na drugu nogu.

Vježbu možemo izvoditi sa radom ruku ili da su nam ruke spojene na leđima.

Vježba se radi na mjestu, a može se raditi i u rolama. Iz sigurnosnih razloga nemojte raditi vježbu u rolama kod kuće.

Napravite 4 serije prijenosa težine, na način:

  1. Serija bez rada
  2. Serija sa radom ruku
  3. Serija bez rada
  4. Serija sa radom ruku
TEŽINA RAD ODMOR
Lagano 30 30
Malo teže 45 45
Srednje 40 20
Teško 60 30

Video: prijenos težine sa radom ruku