AUTOR

Rolanje
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Završne rang-liste

Datum 21.6.2019.

U skladu sa uputama SDUS, KSH objavljuje završnu rang-listu  učenika koji se upisuju u razredne odjele za športaše u školskoj godini 2019/2020.

web-Kandidati za sportske odjele – koturaljkanje