AUTOR

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Preliminarne rang-liste

Datum 13.6.2019.

U skladu sa uputama SDUS, KSH objavljuje preliminarnu rang-listu  učenika koji se upisuju u razredne odjele za športaše u školskoj godini 2019/2020.

Od danas teče rok u kojem kandidati mogu upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste, rok je do 19.6.2019.

web-Kandidati za sportske odjele – koturaljkanje