Koturaljkaški savez

Ovo je službena stranica
Koturaljkaškog saveza Hrvatske
i Zagrebačkog koturaljkaškog saveza.

AUTOR

Pravilnik o natjecanjima

Na ovom linku nalazi se usklađeni Pravilnik o natjecanjim sa novim godištima u skladu s novim pravilima Svjetske federacije, verificiran od strane HOO

2016_PRAVILNIK O NATJECANJIMAA