Koturaljkaški savez

Ovo je službena stranica
Koturaljkaškog saveza Hrvatske
i Zagrebačkog koturaljkaškog saveza.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

AUTOR

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Povlaštena cijena testiranja za sportaše

Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je odluku o 50 % nižoj cijeni u odnosu na cijenu određenu Cjenikom Zavoda za testiranje za članove sportskih udruga i sportskih društava udruženih u sportske saveze,  te sportaše i članove stručnih stožera kojima je testiranje neophodan uvjet za daljnje trenažne i natjecateljske aktivnosti, a isto je propisano pravilima sportskih federacija ili nacionalnim propisima zemalja u kojima se odvija natjecanje ili pripreme sportaša i ne ostvaruju pravo na financiranje testa na teret HZZO-a.

Tko ima pravo na povoljniju cijenu:

– svi kategorizirani sportaši u pojedinačnim sportovima (s valjanom kategorizacijom Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih)

– sportaši seniorskog uzrasta (seniori/seniorke) u ekipnim sportovima čiji klubovi se natječu u hrvatskim klubovima 1. i 2. lige, kao i sportaši kadetskih i juniorskih ekipa tih klubova

– članovi svih nacionalnih selekcija za potrebe natjecanja i priprema nacionalnih selekcija u svim uzrastima

– drugi sportaši koji ne ostvaruju neki od navedenih uvjeta, ali samo za natjecanje međunarodne razine

– učenici i studenti samo za službena natjecanja nacionalne razine u organizaciji Hrvatskog školskog sportskog saveza i Hrvatskog akademskog sportskog saveza te za natjecanja međunarodne razine na koja odlaze u organizaciji Hrvatskog školskog sportskog saveza i Hrvatskog akademskog sportskog saveza

– treneri i drugi neophodni članovi stručnih stožera ako i za njih postoji obveza testiranja.

Opravdana svrha testiranja:

– na povoljniju cijenu imaju pravo samo sportaši i članovi stručnih stožera kojima je testiranje neophodan uvjet za daljnje trenažne i natjecateljske aktivnosti, a isto je propisano pravilima sportskih federacija ili nacionalnim propisima zemalja u kojima se odvija natjecanje ili pripreme sportaša i ne ostvaruju pravo na financiranje testa na teret HZZO-a

– povoljnija cijena ne može se koristiti za osobne svrhe kada ne postoji jasan razlog i obveza provedbe testiranja u sportske svrhe.

Način ostvarivanja prava na povoljniju cijenu u HZJZ-u:

– za kategorizirane sportaše u pojedinačnim sportovima testiranje s HZJZ-om može dogovoriti nacionalni sportski savez, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor ili Hrvatski sportski savez gluhih

– za sportaše u ekipnim sportovima za potrebe klupskih natjecanja klub dogovara testiranje s HZJZ-om

– za sportaše članove nacionalnih selekcija testiranje s HZJZ-om dogovaraju nacionalni sportski savezi, Hrvatski paraolimpijski odbor (za sportaše s invaliditetom) i Hrvatski sportski savez gluhih (za gluhe sportaše)

– za druge sportaše koji ne ostvaruju neki od navedenih uvjeta, ali samo za natjecanje međunarodne razine testiranje s HZJZ-om dogovaraju nacionalni sportski savezi, Hrvatski paraolimpijski odbor (za sportaše s invaliditetom) i Hrvatski sportski savez gluhih (za gluhe sportaše)

– za učenike i sportaše testiranje s HZJZ-om dogovaraju Hrvatski školski sportski savez i Hrvatski akademski sportski savez

– za trenere i druge neophodne članovi stručnih stožera ako i za njih postoji obveza testiranja dogovara ista pravna osoba koja dogovara i za njihove sportaše

– za malodobne sportaše prijavitelj mora pribaviti suglasnost roditelja ili staratelja.

Kontakt za ostvarivanje prava:

Sportaše za testiranje MORAJU naručiti nacionalni sportski savezi/klubovi i krovne sportske organizacije putem mail adrese covid@hzjz.hr te se testiranja mogu odraditi samo u svrhu sudjelovanja u ligaškim i drugim službenim natjecanjima odnosno treninzima, što mora biti jasno naznačeno prilikom naručivanja.