Koturaljkaški savez

Ovo je službena stranica
Koturaljkaškog saveza Hrvatske
i Zagrebačkog koturaljkaškog saveza.

AUTOR

Rolanje

Odlazak na natjecanja u inozemstvo

Molim klubove koje planiraju odlazak na pripreme ili natjecanja u inozemstvo da se pridržavaju sljedeći pravila

1. izvade Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (može i putem interneta putem ovog linka http://www.cezih.hr/EhicRequest/home.html

2. Zakljuće putno zdravstveno osiguranje za sportaše amatere kod bilo kojeg osiguravajućeg društva

3. Klub treba poslati službenu prijavu e-mailom KSH na autorizaciju

POZIV NA LICENCIRANJE

POZIVAMO SVE KLUBOVE DA DO 15.3. TEKUĆE GODINE  PRIJAVI SVE OSOBE ZA SLJEDĆE STRUČNE POSLOVE U KOTURALJKAŠKOM SPORTU:

  • SUCI
  • VODITELJI NATJECANJA
  • TRENERI

Bez valjane licence osobe neće moći obavljati stručne poslove u sportu, niti će moći biti angažirane od strane kluba. Prijave moraju sadržavati: ime i prezime, OIB, funkciju, stručnu spremu, dokaz o kompetenciji za obavljanje stručnih poslova u sportu.