Koturaljkaški savez

Ovo je službena stranica
Koturaljkaškog saveza Hrvatske
i Zagrebačkog koturaljkaškog saveza.

AUTOR

Licenciranje terena za umjetničko koturaljkanje

Teren za koturaljkanje (quad&in-line) mora biti u veličini najmanje 20×40 m, propisana najmanja veličina za World Skate natjecanja je 25×50 m.

Podloga može biti parket, kvarc cement, odgovarajući glatki beton i/ili druga slična površina koja dopušta koturaljkanje bez proklizavanja, uz upotrebu odgovarajućih sportskih kotača za koturaljkanje, namijenjenih upotrebi konkretnoj površini terena.

Teren za natjecanja u organizaciji s World Skate-om mogu biti pregledana od strane sportske komisije World Skate-a prije odobravanja natjecanja na istom terenu.

Licenciranje terena za međunarodna natjecanja (Svjetska i Europska prvenstva, Kup Europe, Svjetski Kup i dr.) određuje World Skate, a za ostala natjecanja Koturaljkaški savez Hrvatske.