Koturaljkaški savez

Ovo je službena stranica
Koturaljkaškog saveza Hrvatske
i Zagrebačkog koturaljkaškog saveza.

AUTOR

Dokumenti (2)

Usklađivanje sa novim Zakonom o sportu.

U nastavku možete pogledati usklađeni statut KSH

https://registri.uprava.hr/#!udruga-detalji/swcBAAEAAQGOa290dXJhbGprYcWha2kAAAAAAAAAAAAAAQEBb2niBAGgiwQ

U nastavku možete pogledati usklađeni statut ZKS

https://registri.uprava.hr/#!udruga-detalji/swcBAAEAAQGOa290dXJhbGprYcWha2kAAAAAAAAAAAAAAQEBb2niAgG23wM