Koturaljkaški savez

Ovo je službena stranica
Koturaljkaškog saveza Hrvatske
i Zagrebačkog koturaljkaškog saveza.

AUTOR

18.2.2018.seminar za suce i trenerer umejtničkog koturaljkanja

Dana 18.02.2018. godine u prostorijama Sportskog saveza Grada Zagreba u organizaciji Koturaljkaškog Saveza Hrvatske održan je seminar u umjetničkom koturaljkanju za suce i trenere. Na istome seminaru predstavljene su novosti vezano uz skoro uvođenje novog sudačkog sistema bodovanja Roll art. Ujedno, istom prilikom predstavljena su nova CERS pravila koja se primjenjuju na natjecanjima europskog kriterija. Prilika je to bila i za predstavljanje osnovne tehnike izvođenja skokova, pirueta kao i načina/upute kako raditi nove koreografije sukladno novim pravilima suđenja umjetničkog dojma.

Kalendar natjecanja u umjetničkom koturaljkanju za 2018.

29-30.6 AMFORA;

01.07. – Državno prvenstvo u umjetničkom koturaljkanju,